Fortsatt tillväxt med fokus på flexibel organisation

Ganska precis tre år sedan starten och det som från början var en liten uppstickare i prefab-branschen har nu vuxit sig till en stark aktör som etablerat sig på marknaden. Den snabba tillväxten ställer högre krav organisatoriskt och Stefan Abrahamsson, Affärschef Göteborg/Borås, har nyligen blivit utsedd till vice Vd. Stefan berättar om hur han och vd Hans ska fördela arbetet emellan sig:

– Planen är att jag succesivt ska ta över det operativa ansvaret för att Hans ska kunna frigöra tid till ett mer övergripande arbete kring styrning och vidareutveckling av bolaget. Vi kommer att ha en tät dialog kring samtliga delar.

– Jag kommer parallellt med detta fortsätta mitt uppdrag som säljare. Den viktigaste faktorn för att vara ett framgångsrikt företag är att ha goda, långsiktiga kundrelationer. Detta skapar vi genom att ha kompetent personal och duktiga samarbetspartners som ges möjlighet till att ligga steget före och då kunna agera på ett professionellt sätt gentemot våra kunder, fortsätter Stefan.

Positiv utveckling

Stefan ser väldigt positivt både på bolagets utveckling och sitt nya, utökade, ansvar. Han berättar att han brinner för utveckling och är väldigt glad över att få vara delaktig i företagets utveckling. Han påpekar dock att med ganska få anställda så är givetvis samtliga medarbetare delaktiga i företagets utveckling.

– Alla har påverkan på både beslut och utveckling, säger Stefan. Prefabsystem Syd har växt fort och växer ytterligare med både säljare och projektledare. Målet framöver är att anställa riktigt duktiga anbudskonstruktörer som främst kommer att jobba nära oss säljare i ett tidigt skede. Men de kommer även att ha en övergripande roll i våra pågående stomprojekt, berättar Stefan vidare. Projektledarsidan kan också behöva stärkas ytterligare i takt med kommande uppdrag.

Fler medarbetare skapar flexibilitet

Trots en hög procentuell ökning av anställda under kort tid menar Stefan att det inte är negativt på något sätt:

– Nej, samtliga som har kommit in har haft lång erfarenhet av branschen och en kort startsträcka. Fler medarbetare skapar dessutom precis den flexibilitet som organisationen behöver för att kunna leverera på högsta nivå, avslutar han.

Stefan sitter på Kugsbacka-kontoret och nås på
0725–400 991 eller stefan.abrahamsson@prefabsystemsyd.se