Vår samlade kunskap bygger vår framgång

Prefabsystem Syd är det unga företaget med stor branschkännedom. Genom vår samlade erfarenhet och kunskap skapar vi tillsammans en arbetsplats där alla kan utmanas och växa i en trygg miljö. Vi är en flexibel organisation och varje medarbetare har inflytande över beslut och utveckling. Våra medarbetare är vår framgång.

Vi arbetar aktivt för att minimera vår miljöpåverkan och att samtidigt överträffa våra kunders förväntningar. Vårt sikte är inställt på att bli den självklara samarbetspartnern för prefabricerade stomsystem. Det blir vi genom att fortsätta tänka i nya banor och göra det vi är bäst på; leverera unika helhetslösningar anpassade till våra kunders förutsättningar.

Våra uppdrag växer och vi behöver nu en projektledare till vårt kontor i Kungsbacka.

Är du, eller någon du känner, nyfiken på vår fortsatta resa? Skicka in din ansökan senast den 15 mars till:
Hans Lindfors | hans@prefabsystemsyd.se | 0725–400 217 eller
Stefan Abrahamsson | stefan.abrahamsson@prefabsystemsyd.se | 0725–400 991

Projektledare till kontoret i Kungsbacka

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
– Ansvara för att en fungerande projektorganisation upprättas.
– Ansvara för att internt startmöte genomförs och följs upp.
– Inköp av UE/leverantörer och konsulter.
– Ta ansvar för projektets ekonomi och regleringar mot beställaren.
– Följa upp projektkalkyler.
– Upprätta mötesplaner.
– Upprätta produktionstidplaner i samråd med övrig organisation.
– Delta i byggmöten och andra projektmöten.
– Se till att drift- och skötselpärmar samt övrig slutdokumentation upprättas och överlämnas till beställaren.
– Sköta större inköp ihop med säljare.
– Ansvara för att rutiner för hantering av dokument enligt KMA-plan följs.
– Huvudansvarig för fråga/svar-hanteringen.
– Slutattestera fakturor.
– Samarbeta med konstruktion och försäljning.

Kvalifikationer

Erfarenhet från arbete med projektledning inom byggbranschen där du har lyckats bra med att driva projekt. Du kan dina siffror och kalkyler.

Meriterande

Erfarenhet av stommar, stål och betong.