Med fokus på ungdomar, utveckling, mångfald och samhällsengagemang fångar BK Häcken upp den positiva energi och framåtanda som finns på Hisingen.

BK Häcken verkar för att barn och unga i deras verksamhet ska växa som människor, både på och utanför planen. Man har genom Rädda Barnens idrottsutbildning High five, fem steg till trygg idrott för barn och unga, skapat tydliga rutiner för att förebygga, upptäcka och hantera diskriminering, kränkningar, mobbning och sexuella övergrepp.

Man arbetar också för att uppmärksamma och förebygga psykisk ohälsa och att genom Locker room-talks låta ungdomarna jobba med frågor kring jämställdhet och schyssta attityder.

”I vår ungdomsverksamhet arbetar vi med en utbildningsplan på fotbollsplanen och en annan vid sidan av planen, för att vi tror att vi utbildar bättre fotbollsspelare genom att fostra hela människor.”

Vi sponsrar självklart BK Häckens fantastiska arbete för och med Göteborgs ungdomar.

Läs mer om BK Häckens värdegrundsarbete.