Det gör vi genom att stödja Rädda Barnens arbete för alla barns rätt till en trygg uppväxt. I över 100 år har Rädda Barnen kämpat för barns rättigheter i Sverige och i världen. Kan vi genom en gåva bidra till att minska barnarbete, skydda barn i krigsdrabbade områden eller stötta barn som varit med om traumatiska upplevelser, så är det den bästa gåvan att ge.

För oss är en gåva till Rädda Barnen en investering i framtiden – trygga barn växer upp och blir trygga vuxna.