År 2020 börjar lida mot sitt slut…

Det är ett enkelt konstaterande att det varit ett betydligt mer prövande år för de allra flesta i denna värld än vad det normalt brukar att vara. Alla har mer eller mindre påverkats av Coronapandemin. Vi kan dock konstatera att vi kommer att uppskatta kommande år mer än vad vi annars skulle ha gjort.

Tänker vi tillbaka på Prefabsystem Syds 2020 så är det många positiva tankar. Vi har blivit fler anställda, vi har startat upp ett nytt kontor i Lomma, vi har genomfört en kraftig omsättningsökning i kombination med ökad rörelsemarginal gentemot föregående år.

Med vår etablering i Skåne täcker vi nu in hela södra Sverige. Vi måste finnas nära våra kunder och projekt för att lyckas så bra som vi vill. Med våra 3 kontor i Kungsbacka, Växjö och Lomma så lyckas vi med det. Vi har utfört en mängd olika projekt. En del syns mer än andra, men samtliga bidrar till en helhet som vi och våra kunder är nöjda med.

Rusta centrallager i Norrköping.

Våra arbeten på Rusta centrallager, som är vårt enskilt största projekt hittills, börjar närma sig slutet. Projektet har varit intensivt och pågått under hela 2020. Byggnadens totala yta uppgår till 55 000 m2 och vårt uppdrag innefattar totalentreprenad av tät stomme, så därmed har betongstommen kompletterats med plåt-sw, takplåt, fönster, dörrar och taktäckning. Vi tackar Rusta för förtroendet och för ett gott samarbete!

Geely Innovation Centre, Göteborg.

Våra uppdrag pågår fortsatt ute på Lindholmen och har så gjort i ca 2 år. Byggnad 12 färdigställdes för vår del i februari i år. Lync and co straxt efter semestern. Vi har pågående montage på både hus 23 Design och hus 35 Geely hotell som pågår fram till maj 2021. Dessa 4 projekt har varit en viktig del i vår tillväxtresa så jag vill rikta ett stort tack till BRA bygg som gett oss möjligheten att vara delaktiga i denna mäktiga satsning!

Jag vill också rikta ett stort tack till alla våra kunder och samarbetspartners för det gångna året, vi ser med tillförsikt fram emot 2021. Ta hand om er och era nära och kära.

God jul och gott nytt år!
Stefan Abrahamsson, VD