Det har varit ett spännande år…

…för oss på Prefabsystem Syd, med flera större uppdrag. Inte minst åt Geely, som bygger ett svenskt innovationscenter i Göteborg. Flytten i våras, där vi tog våra pinaler och flyttade in i Icon. En byggnad som stod klar 2018 och som vi själva levererade och monterade stommen till!

Vi etablerade oss på marknaden våren 2015 med Växjö som bas. Redan hösten 2017 tog vi ett starkare grepp om Göteborgsregionen genom att anställa tre säljare stationerade i Kungsbacka. Från och med i höst har vi även ett kontor i Malmö, där nyanställde Marcus Björk kommer att utveckla Prefabsystem Syds närvaro i Skåne med omnejd. Idag är vi totalt 15 anställda i företaget.

Nytt centrallager åt Rusta

Just nu planerar Rusta ett nytt centrallager för Norden på den konstgjorda ön Händelö i Norrköpings hamn. Projektering pågår för fullt. Bottenytan är på hela 55 000 kvadratmeter vilket motsvarar sex fotbollsplaner. Montagestart sker i mars 2020. Sedan väntar 11 månaders montage för företaget,
14 000 kvm entresolbjälklag blir det i byggnaden. Ordervärdet för oss är 135 miljoner kronor och projektet kommer att sysselsätta två projektledare på heltid under 1,5 års tid.

Kv Skräddaren rustas upp

Här i Växjö har vi rustat upp en rivningsfastighet; Kv Skräddaren, på Mejselgatan på Västra Industriområdet. Fastighetsägare Ahlhansa Fastigheter har anlitat oss för totallösningen av ytan som är på 2 200 kvm, och som Eidenskogs Bygg bygger om. Här skall det bland annat bli lokaler för Växjö kommuns hjälpmedelscentral, med inflyttning i november. Resten av byggnaden tas i bruk till våren. Vi har lagt in ett bjälklag och skapat två våningar samt gjort en ny stålstomme och en ny fasad innanför den ursprungliga betongstommen. Läs mer om projektet.

Nytt innovationscentrum för Geely

I Göteborg pågår byggnation av Geely Innovation Centre; den kinesiska biltillverkaren och tillika Volvoägaren, som nu på satsar på Sverige med en åtta våningar hög byggnad på Lindholmen på Hisingen. Ett projekt som är uppdelat i flera etapper och där etapp två nu är igång. Hit levererar vi 38 000 kvm HD/F och 880 ton stål till betongpelare, hissar och trapphusväggar liksom betongtrappor. Här blir det även butikslokaler och restaurang. Byggare är BRA Bygg, som vi vid flera tillfällen samarbetat med. Under hösten har det blivit klart att vi också ska leverera och montera etapp 3. Läs mer om projektet.

Bostäder åt Kalmarhem

I Kalmar har vi varit engagerade i konstruktionen av bostäderna i området Skärgårdsstaden. I etapp två byggdes det 14 våningar höga huset Kungsljuset 4 innehållande 56 hyreslägenheter. Vi levererde och monterade sandwichelement som ytterväggar med färdig fasadyta, HD/F bjälklag, massiva innerväggar, trappor och balkonger. Läs mer om projektet.

Samtidigt byggdes norr om Kalmar kvarteret Blickfånget som kommer att bli 64 energieffektiva lägenheter med solceller på husen. Här levererar vi, på uppdrag av Dynacon Construction, byggnadsstommar med montage av sandwichytterväggar med färdig fasadyta, HD/F bjälklag, massiva innerväggar och trappor. Båda projekten ägs av kommunala bostadsbolaget Kalmarhem och kommer att stå klara under 2020. Läs mer om projektet.

Pågående projekt både i Stockholm och Göteborg

I Stockholm finns ett annat intressant projekt på gång. I slutet av oktober startade om- och tillbyggnationen av design- och konferenshotellet Blue Hotel på Lidingö. Två våningar samt källare kommer att byggas till. Läs mer om projektet.

Vidare bygger vi Kallebäcks Terasser; en kontorsbyggnad nära E6:an i Mölndal. Fastighetsägare är Wallenstam, som vi haft flera uppdrag åt. Läs mer om projektet.
I samma stadsdel byggs Nordic Choice Hotell K20. Ett 21 våningar högt hotell som öppnar under 2021. Läs mer om projektet.

Johan – teknisk doktor i trä

En tillgång för oss som tillkommit under året är Johan Sjödin, teknisk doktor i trä. Han har forskat vid Linnéuniversitetet och tidigare arbetat vid Skanska och A-betong som konstruktör.
Johan har många kontakter inom limträ och massivträ. Vi kan skapa bra stomlösningar och är bra på att kombinera betong, stål och limträ. Vi kommer gärna in på ett tidigt stadium i en byggprocess, gärna i anbudsskedet. Då kan vi bättre vara med och påverka eller hjälpa arkitekt och beställare med stomsystemet.

Jag tror på en ljus framtid även om byggbranschen börjar mattas av. Vi har löpande ett tjugotal projekt igång i olika skeden och en bra orderstock med oss in i 2020. Vissa projekt sträcker sig även över till 2021.
Tack vare våra engagerade och proffsiga medarbetare är jag säker på att Prefabsystem Syd kommer fortsätta sin färd mot att bli den självklara samarbetspartnern för prefabricerade stomsystem!

Hans Lindfors, vd