Skönadals Förskola | Hofterup

Ombud Prefabsystem Syd Marcus Björk Projektledare Prefabsystem Syd Christoffer Ekdahl Totalentreprenör och beställare Byggmästar’n i Skåne Byggherre KKL Fastigheter Konstruktör PE Teknik & Arkitektur Montage Castorem Construction Ny förskola invid tallskogen i Hofterup Intill Skönadalsskolan i Hofterup kommer en ny förskola för 200 barn och en hemkunskapssal för den intilliggande skolan att uppföras. Förskolan kommer att … Read More

Köpingeskolan | Trelleborg

Ombud Prefabsystem Syd Marcus Björk Projektledare Prefabsystem Syd Christoffer Ekdahl Byggherre Hemsö Totalentreprenör och beställare Veidekke Konstruktör Sweco Malmö Montage Castorem Construction Ny grundskola på Fagerängen i Trelleborg I östra delen av Trelleborg etableras nya lokaler för grundskola och förskola. Med sina 7 500 kvm fördelat på tre våningsplan kommer man vid skolstart hösten 2022 … Read More

Hofs Park | Växjö

Ombud Prefabsystem Syd Hans Lindfors Projektledare Prefabsystem Syd Alexander Johannisson Stomkonstruktör Prefabsystem Syd Johan Sjödin Byggherre APP Fastigheter Beställare Gärahovs Bygg Stommontör Premon Förskola i nytt Växjö-kvarter Med karaktärsfull och formstark arkitektur byggs ett nytt område upp inom stadsdelen Hov i Växjö. Hofs Park kommer att bestå av en blandad bebyggelse både vad gäller gestaltning … Read More