Vallgraven | Ystad

Ombud Prefabsystem Syd Marcus Björk Projektledare Prefabsystem Syd Philip Forsblom Kund Thage i Skåne AB Projektering Sweco Montage Castorem Construction AB Industriområde omvandlas till ny stadsdel i Ystad Arenaområdet med centralt läge nära Ystad Arena var tidigare ett industriområde som nu håller på att omvandlas till en ny stadsdel. Här uppförs en ny samhällsfastighet med … Read More

Håstensskolan | Varberg

Ombud Prefabsystem Syd Lars Josefsson Projektledare Prefabsystem Syd Sebastian Andersson Kund NCC Projektering Stiba Montage Gemab Ny modern grundskola byggs på Håsten, Varberg En ny modern grundskola byggs på Håsten för att fylla Varbergs behov av fler grundskoleplatser och fler platser för den anpassade grundskolan. Skolan byggs på samma fastighet som dagens skola vilken kommer … Read More

Snäckebacksskolan | Ronneby

Ombud Prefabsystem Syd Hans Lindfors Projektledare Prefabsystem Syd Marcus Hagblom Totalentreprenör och beställare JSB Construction AB Prefabprojektering PE Teknik & Arkitektur Huvudkonstruktör Pehrsco Växjö Stommontör Castorem Arkitekt BSV Värnamo Snäckebacksskolan rivs och byggs upp på nytt Snäckebacksskolan huserar i gamla byggnader som byggts om i omgångar. Den äldsta delen är från 1913. Då det blir … Read More

Silverkällan | Göteborg

Ombud Prefabsystem Syd Stefan Abrahamsson Projektledare Prefabsystem Syd Linda Brag Byggherre Hemsö Totalentreprenör och beställare Vestia Stomkonstruktör Optima Stommontör Olsson Berglin Skola och äldreboende i samverkan En skola för 400 elever och ett äldreboende med 100 boendeplatser uppförs inom samma fastighet i utvecklingsområdet ”Fixfabriken” i stadsdelen Sandarna i Göteborg. Utformningen väntas ge positiva effekter, inte … Read More

Bågskytteskolan | Kalmar

Ombud Prefabsystem Syd Hans Lindfors Projektledare Prefabsystem Syd Marcus Lindfors Byggherre Kalmar Kommun Totalentreprenör och Beställare Hansa Bygg AB Arkitekt Tengbom Projektering stomme PE Jönköping Montage PREMON Ny skola med matsal i Rinkabyholm, Kalmar I Rinkabyholm, strax söder om Kalmar, växer den nya stadsdelen Södra staden fram. I två etapper har nya bostäder byggts och … Read More

Köpingeskolan | Trelleborg

Ombud Prefabsystem Syd Marcus Björk Projektledare Prefabsystem Syd Christoffer Ekdahl Byggherre Hemsö Totalentreprenör och beställare Veidekke Konstruktör Sweco Malmö Montage Castorem Construction Ny grundskola på Fagerängen i Trelleborg I östra delen av Trelleborg etableras nya lokaler för grundskola och förskola. Med sina 7 500 kvm fördelat på tre våningsplan kommer man vid skolstart hösten 2022 … Read More

Ny gymnasieskola | Halmstad

Säljare Prefabsystem Syd Lars Josefsson Projektledare Prefabsystem Syd Marcus Hagblom Byggherre Halmstads kommun Totalentreprenör Skanska Arkitekt Fredblad arkitekter Allmän konstruktör Sweco Halmstad Prefabkonstruktör Sweco Malmö Montage GEMAB Teori och praktik möts i ny modern skolbyggnad Nya Kattegattskolan i Halmstad skapar en enda skola av dagens byggnader från 60-, 70- och 80-talet. Från långa korridorer med … Read More